25 ГОДИНИ ТЕАТЪР ,,ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ''

19.10.2023
“Обичайте театъра в себе си, а не себе си в театъра"

Бъдете заедно в дните на Празник!
Случвайте! Живейте! Бъдете искрени и истински!
Бъдете Театър!

 
Всички новини

Творчески състав

Новини