25 ГОДИНИ ТЕАТЪР ,,ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ''

19.10.2023
„Публиката е моето огледало“

Без всички Вас, нищо от това нямаше да се случи! Нищо и никой!
Едно голямо, туптящо сърце в центъра на Вселената Театър!
Празник на Сцената Живот!
 
Всички новини

Творчески състав

Новини