Дихания от долината

Режисьор: Светлин Ивелинов

Участват: Ирена Дунавска, Олена Шидерова, Стоян Руменин, Георги Атанасов, Георги Антов, Милен Вангелов

Балетен ансамбъл: Атанас Русев, Калоян Евтимов, Милена Тенева, Стоян Петров, Симона Семова, Иван Томов, Десислава Тенева, Симона Янева, Милена Огнянова, Петко Терзиев, Цветелина Иванова, Анаида Дадашова, Дафина Байлова, Стефани Русева, Румина Курдова
от Спортен Клуб „Роза” с ръководител Петър Радева и Балет „Дива Денс” с ръководител Денница Танева при ОДК „Свети Йоан Рилски” – Казанлък ; Фолклорен ансамбъл„Палавници” при НЧ „Жар” с ръководител Петър Белчев; Вокална група „Сребърни звънчета” с ръководител Надя Тончева и солист Мария Ангелова при ОДК „СветиЙоан Рилски” – Казанлък ;


 
Спектакъл за символа на Казанлък, Долината на розите и България- Розата. С подкрепата на Община Казанлък. Специално създаден за 110-я Празник на розата - Казанлък 2013 г.

 

Творчески състав

Новини