Да играем на театър

Постановка: Димитър Гавраилов

Участват: Олена Шидерова, Димитър Гавраилов

Творчески състав