Ромео и Жулиета

от Уилям Шекспир

Режисьор: Благой Бойчев
Композитор: Добромир Кисьов

Участват: Сава Драгнев, Недялка Раева, Ая Тодорова, Беатрис Благоева, Георги Атанасов, Десислава Вулева, Димитър Гавраилов, Димитър Кабаков, Ивелина Павлова, Ирена Дунавска, Костадин Жеков, Мара Бонева, Милен Вангелов, Олена Шидерова, Петър Петров, Светлана Бургазова

Великата Шекспирова трагедия е добре известна и не се нуждае от преразказване. Тя третира трагичната любов между двама млади души, които са принудени да се разделят с живота, заради чуждата омраза. Векове наред тази тема присъства по всички сцени в света. Общото схващане поставя в центъра на трагедията омразата между Монтеки и Капулети и превръща смъртта на Ромео и Жулиета в едно от последствията (може би най-голямото и значимо, но все пак едно от многото последствия) на всеобщата омраза. Настоящият прочит на Шекспировата пиеса ще даде различен център на противоборство. Това няма да е конфликтът между Монтеки и Капулети, а между Ромео и Жулиета и целия останал свят. Свят, за който Ромео ще възкликне, че е „скапан от поквара“. Свят, който се движи само от омраза, завист, предателство и похот; Срещу този свят се изправят Ромео и Жулиета. Изправят се обаче без оръжие и сила, а само със своята любов и добродетели, пред които смъртта се оказва безсилна. 
 

Творчески състав

Новини