Приказка за светофара

Режисьор: Жулиета Колева

Участват: Олена Шидерова, Димитър Гавраилов

Истински вълнуващо пътешествие за деца по правилата на уличното движение, в което познатите приказни герои и изненадващите ситуации се превръщат в приключение за детския зрител, преживяно заедно с актьорите от Театър „Любомир Кабакчиев”. Спектакълът с лекота обучава, напътства, преподава и възпитава, създава умения и провокира адекватни реакции от страна на детето в бъдещите му ситуации на реален участник в уличното движение. Участвайки пряко в развитието на сюжета, децата по време на спектакъла сами стигат до полезната поука с помощта на неочакваната развръзка. Тематичните песни и изобилието на комични ситуации радват неудържимо детската публика.
Скъпи деца, улицата крие опасности, които само знанието може да пребори!
Спектакълът е подходящ за ученици в началния курс на образование.
 
 

Творчески състав

Новини