Приказка за Рокси и още нещо

по Шарл Перо

Режисьор: Ваня Сивинова

Участват: Димитър Гавраилов, Светлана Бургазова

Творчески състав

Новини