Задочни репортажи за България - Одисеята

от Георги Марков

Режисьор: Благой Бойчев

Участват: Ивайло Драганов, Беатрис Благоева, Стоян Руменин, Георги Атанасов, Ирена Дунавска, Мара Бонева, Милен Вангелов, Петър Петров

 
Последният  от  репортажите  на  Георги Марков се казва „Чувство за непоносимост“.Той признава, че причината, да напусне България, е чувството за непоносимост. Непоносимост от това, че се превръща в онова, което ненавижда. Той вижда себе си като причина и част от абсурда управляващ  България по негово време.
Това чувство за непоносимост кара млади българи да напускат страната и до ден днешен. И театърът, като място на споделяне, е призван да разкаже история, която ще помогне в осъзнаването на личната отговорност на всеки един от нас.
Спектакълът е построен върху репортажа „Паспортната одисея“. Така постигаме най-добър образ на липсата на свободи в тоталитарна България. Ако днес да се пътува навсякъде е не само евтино, но на първо място ВЪЗМОЖНО, в онези времена това не е било така. Точно тази невъзможност за пътуване, ще прикове вниманието на младите хора, свикнали на своята свобода да се движат и пътуват. Всички останали случки в сюжета са взети от различни репортажи на Г. Марков, негови писма, лични спомени на съвременници. Текстът е 2/3 живо свидетелство от документални разкази, в което публиката ще бъде въвлечена като участник. 
 
КАЗАРМА /родина/
 
отвсякъде затворени стени
единствено Небето е свободно
единствено отгоре то виси
необозримо синьо и огромно…
 
Димитър Кабаков, 1982 година
 

Творчески състав

Новини