Актьорски състав

Георги
Антов

Ирена
Дунавска

Стефан
Марков

Светлана
Бургазова

Мара
Бонева

Олена
Шидерова

Димитър
Гавраилов

Милен
Вангелов

Стоян
Руменин

Георги
Атанасов

Ивайло
Драганов

Беатрис
Благоева

Петър
Петров

Ивелина
Павлова

Сава
Драгнев