Актьорски състав

Георги
Антов

Ирена
Дунавска

Стефан
Марков

Светлана
Бургазова

Мара
Бонева

Олена
Шидерова

Димитър
Гавраилов

Милен
Вангелов

Георги
Атанасов

Ивайло
Драганов

Беатрис
Благоева

Петър
Петров

Ивелина
Павлова

Сава
Драгнев