Eкип

Димитър Кабаков

Директор

Нели Шабанова

Зам-директор по техн. и стопански дейности

Димитър Вълев

Счетоводител

Росица Бъчварова

Човешки ресурси

Живка Георгиева

Касиер