Eкип

Иван Бояджиев

театър-майстор

Анна Иванова

помощник-режисьор

Живка Бонева

помощник-режисьор

Ваня Бъчварова

Организатор продажби и реклама

Ваня Демирева

Организатор продажби и реклама

Стефка Русева

художник-надписи

Бончо Бонев

художествено осветление

Димитър Куцаров

озвучител, шофьор

Пламен Андреев

озвучител

Николай Цонев

сценичен работник

Анета Градева

реквизитор

Милена Милева

реквизитор

Радиана Дечева

гардеробиер

Петя Гарчова

шивач

Стефан Димитров

спец. приложения