Предградие

от Ерик Богосян

Спектакъл на Ованес Торосян

С участието на : Александър Митев, Беатрис Благоева, Георги Атанасов

Ивайло Драганов, Ивелина Павлова, Костадин Жеков, Милен Вангелов,

Недялка Раева, Петър Петров, Сава Драгнев

<
>
X